Showing all 7 results

Các mẫu bình shisha size L của Hookah Shisha Kim Mã

Bình shisha

Bình shisha V7

1.350.000
1.350.000
1.500.000

Bình shisha

Bình shisha V11

1.500.000
1.750.000

Bình shisha

Bình shisha Vip V6

1.800.000
1.800.000