Showing all 7 results

Các mẫu bình shisha size L của Hookah Shisha Kim Mã

Bình shisha

Bình shisha V7

1.350.000
1.350.000
1.500.000

Bình shisha

Bình shisha V11

1.500.000
1.750.000

Bình shisha

Bình shisha Vip V6

1.800.000
1.800.000
Hookah Shisha Kim Mã