Showing all 7 results

Giới thiệu :Thuốc shisha Gold AL Ajamy

Là một trong những hương vị phổ biến thế giới được đông đảo bạn trẻ Việt Nam sử dụng  .Thuốc có dạng hộp 50g ,đa dạng mùi vị từ vị riêng ( táo ,bạc hà.. ) và mix mùi ( táo mix bạc hà,bạc hà mix đào … )

Pha chế thuốc thế nào ?

Thuốc cần được thấm khô trước khi đốt than bỏ lên,nếu có máy mồi hơi sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian .

Hết hàng
70.000
Hết hàng
Hết hàng
70.000
Hết hàng

Thuốc shisha

Hương aljamy 4 mùa

70.000
Hết hàng
70.000
Hết hàng