Chén sứ shisha loại nhỏ

40.000

Danh mục:
Hookah Shisha Kim Mã