Đầu hút cho ống hút shisha

60.000

Giới thiệu về túi đầu hút shisha

-Túi đầu hút có khoảng 100 cái
-Giá 60.000 cho loại đầu nhỏ
-Giá 70.000 cho loại đầu to

Bán phụ kiện shisha

Danh mục: