Bình shisha đèn led V3

2.300.000

Chiều cao :55 cm

Phụ kiện đầy đủ có đèn led và bộ điểu khiển

Chất liệu : thủy tinh

Hút rất nhiều khói