Vape shisha pen Innokin Plexar 100W Starter Kit

850.000

  • Innokin Plexar Mod
  • Tank Sub-Ohm Innokin Plex
  • 0,14 ohm Plex3D Lưới cuộn
  • Bộ chuyển đổi pin 1 x 18650
  • Cáp micro USB
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Phụ tùng