Chén núm shisha bằng gốm

99.999

-Thiết kế,chế tạo từ nguyên liệu đất nung

-Độ bền cao,giữ nhiệt tốt

-Màu sắc gốm sứ

 

Danh mục: