Mẫu Drag X 80W Pod Mod của Voopoo

1x Kéo X Mod
1x 4.5mL PnP Pod Tank
1x 0.3 Ohm PnP-VM1 Coil
1x 0.15 Ohm PnP-VM6 Coil
1x Cáp Type-C
1x Hướng dẫn sử dụng
1x Thẻ bảo hành
1x Thẻ chip

Danh mục: