Mẫu Nautilus AIO Pod của Aspire

2

1x Aspire Nautilus AIO Kit
1x Aspire Nautilus Pod Tank
Aspire BVC Coils
1x 1.8ohm Nautilus BVC Coil
1x 1.8ohm Nautilus (NS) Nicotine Salt Coil
2x Extra O-Rings
1x Silicone Seal
1x Bảo vệ đầu nhỏ giọt
1x Cáp Micro-USB
1x Sách hướng dẫn

Hết hàng

Danh mục: