Ống lọc nước bình trung

50.000

Ống lọc nước bình trung

Đại lý nhập khẩu : investinwillows.com

Chất liệu : bằng sắt ống

Màu trắng

Chiều dài ống lọc nước có 2 loại : mini dài 5mm: bình trung dài 10mm

Danh mục: