Thuốc shisha Adalya Đào mix chanh leo

85.000 80.000